Om oss

Lylab AB har långvariga samt goda kunskaper i aktuell kemikalielagstiftning och ser till att ständigt uppdatera personalen i de förändringar i lagstiftningen som avser kemiska produkter inom Europa.

Detta gör vi genom att gå utbildningar hos bland annat IKEM, SIFU, TIFU samt delta i seminarier anordnade av kemikalieinspektionen och andra aktörer. Fokus har i de flesta fall legat på hur tolkningarna av lagstiftningen ska göras. 

 

Företaget innehar certifierad säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg (giltigt i hela Europa) och sjö. (ADR och IMDG)

 

Kemikalieinspektionens kontroller av våra kunders säkerhetsdatablad, som upprättats av oss, är en bra kvalitetscheck där vi kan se att våra säkerhetsdatablad håller god standard.

 

Lylab AB har kunder av alla storlekar. Allt från enskilda småföretagare och tillverkningsföretag till börsnoterade bolag.

Vår målsättning är att alla kunder ska känna trygghet att vi hjälper dem att anpassa och uppfylla de krav som ställs på dem oavsett storlek och verksamhet.

 

Lylab AB innehar ansvarsförsäkring för tekniska konsulter samt är godkänd för F-skatt.

Här befinner vi oss

Lylab AB
031-166226
Stora Åvägen 21
436  34Askim
info@lylab.se

Eva Lindgren (VD)

073-9163826

eva.lindgren@lylab.se