Nya hygieniska gränsvärden träder i kraft den 21 augusti 2018. Se till att uppdatera era säkerhetsdatablad!

Mer information på Arbetsmiljöverkets hemsida!